Candlesticks lezen – Een candlestick leren lezen?

Candlesticks lezen… in dit krijg je een uitgebreide candlestick uitleg. De wereld van de digitale munteenheden is een leuke en vooral interessante wereld. Het is namelijk een relatief nieuwe wereld, waarin nog veel onduidelijkheid is. Candlesticks leren begrijpenEr zijn in de afgelopen jaren dan ook ontzettend veel mensen gaan speculeren op het verloop van de koers. Een kenmerkende eigenschap van de koersen van de digitale munten is echter dat deze volatiel is. Dat wil zeggen dat de cryptocurrency koers flink kan zakken, flink kan stijgen of in balans kan blijven. Met andere woorden: er valt moeilijk iets zinnigs te zeggen over de koersen van de cryptocurrencies.

Dat was enkele jaren geleden nog erger. In de afgelopen jaren zijn er namelijk meerdere trends zichtbaar geworden. Men heeft namelijk de koers van bijvoorbeeld de Bitcoin tot in den treure geanalyseerd. Zo heb ik ook wel eens de bitcoin koers verwachting uitgesproken, echter is dit ontzettend moeilijk. Uiteindelijk komen er dan altijd wel bepaalde trends en bewegingen naar voren. In de markt van de digitale munteenheden zijn deze trends echter geen garantie voor de cryptocurrency toekomst. We kunnen stellen dat het enigszins lastig is om te handelen in de cryptogeld. Voordat je gaat beginnen met cryptocurrency handelen is het verstandig meer informatie in te winnen over candlestick grafieken. Candlesticks hebben namelijk een behoorlijk bepalende functie in deze markt. Candlesticks lezen, weet jij hoe het moet? In dit artikel lees je er alles over. Als kers op de taart geven we over de candlesticks ook nog een diepere uitleg.

Handelen in cryptocurrency

Ben je al begonnen met cryptomunten kopen & verkopen, oftewel cryptocurrency handelen? Indien dit nog niet het geval is raad ik je aan om je aan te melden bij Bitvavo. Hier kun je zo goed als kosteloos cryptogeld handelen, voordat je verder leest over candlesticks lezen, is het verstandig om een gratis account aan te maken bij Bitvavo. Waarom?

 1. Goedkoopste cryptocurrency exchange
 2. Geavanceerde handelplatform (met candlesticks)
 3. Beste van Nederland
 4. Nederlandse helpdesk

Geschiedenis van de candlestick grafiek

Bedenker candlestick grafiek
Charles Dow, de bedenker van de candlestick grafiek

Om de candlesticks te kunnen begrijpen, is het belangrijk om eerst even naar de geschiedenis te kijken. Deze geschiedenis gaat terug tot de 17e eeuw. Destijds waren de Japanners namelijk bezig met een technische analyse met betrekking tot rijst. De Japanners wilden weten op welke manier ze de rijst het beste konden verhandelen. Het doel daarbij was uiteraard om een zo hoog mogelijke winst te maken. In feite is dit de eerste bekende technische analyse. Rond het jaar 1900 ging Charles Dow aan de haal met deze technische analyse. Hij voegde enkele punten aan de analyse toe; in de hoofdlijnen waren deze twee technische analyses min of meer gelijk aan elkaar.

Bij een dergelijke analyse wordt met name naar de ‘wat’ factor gekeken. Daaronder verstaan we de prijsactie. De ‘waarom’ factor is minder bepalend. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld het nieuws en in de inkomsten. Bij een gedegen technische analyse draait het dus met name om de wat. Daarnaast zijn de volgende kenmerken ook typerend voor een technische analyse:

 • Alle bekende informatie wordt weerspiegeld in de prijs.
 • Kopers en verkopers verplaatsen markten op basis van verwachtingen en emoties (angst en hebzucht).
 • Markten fluctueren.
 • De werkelijke prijs geeft mogelijk niet de onderliggende waarde weer.

Volgens de verhalen kwamen de candlesticks voor het eerst rond 1850 om de hoek kijken. De credits voor deze vorm van het tonen van gegevens gaat uit naar Homma. Dit was een legendarische rijsthandelaar uit de Japanse stad Sakata. Hij heeft meerdere ideeën weten te combineren; de candlesticks waren daar uiteindelijk het gevolg van. De huidige kandelaar grafieken die we gebruiken, stammen dus in principe af van deze Japanse man. Hij is in grote mate dan ook verantwoordelijk voor de berichtgeving en analysemogelijkheden binnen de markt van digitale munteenheden.

Een candlestick maken

Als je zelf een candlestick wilt maken, moet je meerdere gegevens hebben. Deze gegevens noemen we een gegevensset. Onder een gegevensset vallen onder de geopende waarde, de laagste waarde, de hoogste waarde en de gesloten. Deze waarden hebben allemaal betrekking op één en dezelfde tijdsperiode. In onderstaande youtube video wordt uitgelegd hoe je zelf een candlestick grafiek kunt maken met Excel.

Een kandelaar in een candlestick figuur heeft een hol of gevuld deel. Dit deel wordt getypeerd als het lichaam van de kandelaar. Onder en boven dit lichaam zie je lange en dunne lijnen; deze lijnen geven het hoogste en het laagste punt aan. In vakjargon worden deze lijnen ook wel schaduwen, wieken of staarten genoemd. De hoogte wordt gemarkeerd door de bovenkant van de bovenste schaduw en de laag aan de onderkant van de onderste schaduw

Indien de gesloten waarde hoger is dan de geopende waarde, wordt er een holle kandelaar getekend. Daarbij staat de onderkant van het lichaam voor de openingsprijs en de bovenkant van het lichaam voor de gesloten waarde.

Hoe een candle stick maken in excel
Voorbeeld van een candlestick gemaakt in Microsoft Excel.

Daarentegen is het ook mogelijk dat de gesloten waarde lager is dan de geopende waarde. In dat geval wordt er een gevulde kandelaar getekend. Hierbij geeft de bovenkant van het lichaam de openingsprijs aan en de onderkant de slotkoers.

Volgens de kenners is één van de belangrijkste voordelen van de candlesticks terug te vinden in de visualisatie. Een kandelaar grafiek ziet er namelijk aantrekkelijk uit en valt daardoor ook makkelijker te begrijpen. In feite biedt de candlestick een duidelijk beeld van de acties met betrekking tot de prijs. Het is bijvoorbeeld voor een handelaar makkelijk om de relatie tussen de verschillende koersen te vinden.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat holle kandelaars duiden op een koopdruk. Hierbij is de slotkoers tenslotte hoger dan de geopende koers. Daarentegen zorgen gevulde kandelaars voor een verkoopdruk; daarbij is tenslotte de geopende koers hoger dan de slotkoers.

De lengte van het lichaam

Hierboven heb je informatie kunnen vinden over de samenstelling van een candlestick. Daaruit bleek dat het lichaam een belangrijke rol vervult. De lengte van het lichaam geeft ook nog veel informatie. Hoe langer het lichaam, des te intenser de koop- of verkoopdruk zal zijn. Hoe korter het lichaam, hoe minder prijsbewegingen zichtbaar (zullen) zijn.

Lange witte kandelaars geven een sterke koopdruk aan. Als je een lange witte kandelaar ziet, is de gesloten waarde boven de geopende waarde. Hierbij kan je ook direct zien dat de prijzen (flink) gestegen zijn. Het draait echter niet alleen om de lange witte kandelaars. Dit vormt slechts een klein onderdeel van het complete geheel; lange witte kandelaars zijn slechts een onderdeel van een breed technisch beeld.

In een candlestick kan je ook lange zwarte kandelaars zien. Deze kandelaars tonen een sterke verkoop; hoe langer de zwarte kandelaar is, hoe erger de koers gesloten is. Een lange zwarte kandelaar kan op de lange termijn wijzen op paniek binnen de markt. Dit kan namelijk aangeven dat de koers blijft zakken.

Een afwijkende vorm van een kandelaar zijn de zogeheten Marubozu gebroeders. Marubozu hebben geen bovenste of onderste schaduwen en de hoge koers en lage koers worden vertegenwoordigd door het openen of sluiten. Een witte Marubozu is zichtbaar wanneer de geopende koers gelijk is aan de laagste koers. De gesloten koers is daarbij ook gelijk aan de hoogste koers. Dit geeft aan dat de kopers in staat waren om de prijsactie te beheren.

Een zwarte Marubozu wordt zichtbaar als de geopende koers gelijk is aan de hoogste koers. De gesloten koers is daarbij ook gelijk aan de laagste koers. Dit geeft aan dat de verkopers in staat waren om de prijsactie te controleren.

De schaduwen

De bovenste en onderste schaduwen op kandelaars kunnen waardevolle informatie over de handelssessie opleveren. Kandelaars met korte schaduwen geven aan dat het grootste deel van de handelsactiviteit beperkt was in de buurt van de geopende en de gesloten koers. Kandelaars met lange schaduwen laten zien dat de prijzen ver over de gesloten en geopende koers gingen.

Doji

Bij een doji kan de lengte van de bovenste en onderste schaduwen variëren, waardoor de kandelaar er als een kruis of plusteken uit komt te zien. Een doji geeft met name de besluiteloosheid van kopers aan. Tevens geeft het de strijd tussen verkopers en kopers aan. Tijdens een bepaald periode bewegen de prijzen omhoog dan wel omlaag. Het draait er uiteindelijk om dat niemand in staat is om de prijs onder controle te krijgen.

Bij een doji kan er sprake zijn van verschillende varianten. We hebben het hierbij onder andere over:

 • Lange witte kandelaar + doji
 • Lange zwarte kandelaar + doji
 • Dragonfly doji
 • Gravestone doji
 • Lange benen doji

Doji candlesticks

Deze varianten van een doji zijn behoorlijk specifiek. Het is van belang om deze verschillende varianten te kunnen herkennen. Vervolgens is het mogelijk om hier bepaalde ‘conclusies’ hieraan te verbinden. Houd er daarbij wel rekening mee dat het verleden niet altijd een garantie biedt voor de toekomst. Een doji is dan ook een richtlijn, maar is zeker geen zekerheid.

Bears and bulls in candlesticks grafieken herkennen

Stieren tegen beren (Bulls and Bears)

Bij een candlestick grafiek kom je soms bepaalde beeldspraak tegen. De uitspraak ‘Bulls versus bears’ is hier een bekend voorbeeld van. Dit betekent in feite het volgende: kopers (stieren) tegen de verkopers (beren). Een kandelaar grafiek toont dan ook altijd deze strijd. De strijd tussen de kopende partij en de verkopende partij.

De onderkant van een kandelaar toont vaak de mogelijkheid voor de beren om te scoren. De bovenkant van een kandelaar is juist voor de stieren een mogelijkheid om te scoren. Hierbij zijn ook weer variaties denkbaar. Wij hebben dit aantal variaties in dit artikel beperkt tot de 6 meest voorkomende variaties.

bears en bulls candlesticks
Afbeelding door: Stockcharts.com

1. Lange witte kandelaars geven aan dat de stieren het grootste deel van de transacties in handen hebben. Met andere woorden: de stieren hebben de controle.

2. Lange zwarte kandelaars geven aan dat de beren het grootste deel van de transacties in handen hebben. Met andere woorden: de beren hebben de controle.

3. Kleine kandelaars geven aan dat de kopers en verkopers in balans met elkaar zitten. Dit betekent dat de prijzen gelijk zijn ten opzichte van de openingskoers.

4. Een lange onderste schaduw geeft aan dat de beren in eerste instantie de controle hadden. Naar mate de tijd is versterken, hebben de stieren een inhaalslag gemaakt. Aan het einde van de streep hebben de stieren dan ook de controle.

5. Een lange bovenste schaduw geeft aan dat de stieren de controle hadden. Uiteindelijk zijn zij toch de controle aan de beren kwijtgeraakt. De beren (verkopers) hadden dus de markt in controle.

6. Een lange bovenste en onderste schaduw geeft aan dat zowel de kopers als de verkopers controle hebben gehad. Uiteindelijk zijn beide partijen toch in balans met elkaar.

Nogmaals: bij het lezen van bovenstaande variaties is het belangrijk om de vaktermen te kennen. De beren staan voor de verkopers en de stieren staan voor de kopers. Dit is absoluut belangrijk om goed te onthouden.

Wat kandelaar grafieken jou niet vertellen

In dit artikel zijn we louter positief geweest over de candlesticks. Toch geven deze grafieken nog geen totaalbeeld van de gehele situatie. De candlesticks geven bijvoorbeeld wel een relatie aan tussen de geopende koers en de gesloten koers. Maar, er is geen volgorde zichtbaar in de gebeurtenissen die plaat hebben gevonden in de periode van de geopende koers en de gesloten koers. Met deze grafiek ben je simpelweg niet in staat om te ontleden welke gebeurtenissen als eerste plaats hebben gevonden. Oftewel; er is geen sprake van een chronologische volgorde.

Bij een lange witte kandelaar is de veronderstelling dat de prijzen voor een groot gedeelte gestegen zijn. Dat is echter niet met zekerheid te zeggen. Hier komt namelijk de volatiliteit van bijvoorbeeld de koers van de Bitcoin om de hoek kijken. Onderstaande afbeelding geeft duidelijk aan wat we hier exact mee bedoelen.

Als je deze afbeelding ziet, zie je aan de linkerkant de kandelaar. Je zit daar duidelijk een lange witte kandelaar. Hoe deze kandelaar tot stand is gekomen, kan je echter niet aflezen. Aan de rechterkant staan twee mogelijke varianten. In de werkelijkheid bestaan er nog veel meer varianten. Het is dus niet mogelijk om te zeggen op welke manier de witte kandelaar exact ontstaan is. Dat is dan ook één van de nadelen van een candlestick.

Voorafgaande trend herkennen

Auteur Gregg Morris heeft in één van zijn boeken, Candlestick Charting Explained, aangegeven dat er een trend zichtbaar moet zijn. Deze trend is noodzakelijk omdat je zonder trend geen patroon als een omkeringspatroon kan kwalificeren.

Stijgende veranderingen vereisen namelijk een eerdere neerwaartse trend. Dat geldt ook andersom uiteraard. De richting van een dergelijke trend kan bepaald worden met behulp van trendlijnen, piek- en dal analyse en andere aspecten van een technische analyse. Het is hierdoor ook aan te raden om een candlestick af te lezen met een periode van 1 tot 4 weken.

Positie van de kandelaren

Een kandelaar grafiek ziet er nooit hetzelfde uit. Er is namelijk ongelooflijk veel variatie mogelijk, bijvoorbeeld met betrekking tot de positie van de kandelaren. Hieronder hebben we enkele posities nader toegelicht.

De ster positie is een kandelaar die wegkijkt van de vorige kandelaar. Afhankelijk van de vorige kandelaar springt de kandelaar met een sterpositie omhoog of omlaag. Tevens lijkt deze kandelaar enigszins geïsoleerd te zijn ten opzichte van de prijsactie in het verleden.

De term harami positie heeft betrekking op een kandelaar die zich vormt in het echte lichaam van een vorige kandelaar. De term harami betekent in het Japans dan ook zwangerschap.

Omkeringspatronen

Er zijn twee verschillende omkeringspatronen met een enkele kandelaar bestaande uit een klein echt lichaam, een lange schaduw en een korte of niet-bestaande schaduw. Over het algemeen moet de lange schaduw minstens twee keer zo lang zijn als het echte lichaam, dat zwart of wit kan zijn. De locatie van de lange schaduw en de voorafgaande prijsactie bepalen de classificatie.

hammer en hangingman candlecharts

Een voorbeeld hiervan is de Hammer and Hanging man. Dit paar bestaat uit identieke kandelaren met kleine lichamen en lange lagere schaduwen. Een ander paar is de zogeheten Shooting Star en Inverted Hammer. Dit paar bevat identieke kandelaren, maar met kleine lichamen en lange schaduwen aan de bovenkant.

Het mengen van candlesticks

Kandelaar patronen zijn opgebouwd uit meerdere kandelaren. Deze kandelaren kunnen gemengd worden, waardoor er één kandelaar gevormd wordt. Deze gemengde kandelaar geeft duidelijk de essentie van het patroon aan. Een dergelijke gemende kandelaar kan met de volgende attributen gevormd worden:

 • De opening van de eerste kandelaar
 • De sluiting van de laatste kandelaar
 • Het hoogste patroon
 • Het laagste patroon
Hoe kan ik een candlestick lezen?
Afbeelding door: Hantecfx.com

Ook interessant

Nepadvertenties Bitcoin
Cryptocurrency nieuws
Adam Grunwerg
Nepadvertenties Bitcoin verschijnen op Instagram

Veel nepadvertenties Bitcoin via Instagram. Al enkele jaren lang kan je op Facebook nepadvertenties tegenkomen over Bitcoin. In dergelijke advertenties worden bekende Nederlanders afgebeeld in combinatie met een reclametekst over

Lees verder »
Litecoin wallet aanmaken bij Litebit
Cryptocurrency exchange
Adam Grunwerg
Aanmelden bij litebit hervat

Goed nieuws vanuit het Litebit team, vanaf vandaag is het aanmelden bij litebit weer mogelijk. Vanaf 22 december heeft Litebit een aanmeld pauze ingelast i.v.m. de enorme drukte. Wij van

Lees verder »
vermogensbeheerder Fidelity Digital Assets komt naar europa
Cryptocurrency algemeen
Adam Grunwerg
Vermogensbeheerder komt naar Europa toe!

Fidelity Digital Assets, dochteronderneming van Fidelity, heeft aangekondigd om de overstap naar Europa te maken. Vooralsnog is deze grote vermogensbeheerder actief in Amerika, maar daar gaat dus spoedig verandering in

Lees verder »
Welke cryptomunten zijn gestegen
Cryptocurrency prognose
Adam Grunwerg
Welke cryptomunten zijn gestegen?

In de afgelopen tijd zijn er enkele cryptomunten flink gestegen. Welke zijn dit en welke munten moeten we allemaal in de gaten houden? Vooral bij de nieuwe munten kunnen er

Lees verder »

Delen is lief!

Geef je mening, wat vind jij er van?