Wat is POW proof of work

Wat is POW (Proof of work)?

Proof of work in blockchain: Nakamoto legde de basis voor de revolutionaire blockchain technologie door het creëren van het proof of work-protocol. Met dit protocol kan men consensus bereiken tussen apparaten welke op een gedistribueerd netwerk zitten. Dit is de bekroning van Bitcoin-oprichter Satoshi Nakamoto.

Waar staat POW voor?

Pow staat voor: “ proof of work” en het is bewijs van een consensusprotocol welke is geïntroduceerd door Bitcoin en op grote schaal wordt gebruikt door andere cryptovaluta.

Dit proces staat ook wel bekend als mijnbouw en op de knooppunten op het netwerk. Deze worden het ook wel mijnwerkers genoemd. In de vorm van een bewijs komt er een antwoord op een wiskundig probleem naar voren.

Hier is veel werk voor vereist, maar het kan vaak wel worde vastgesteld dat het correct is indien het antwoord is bereikt. Om deze wiskundige raadsels op te lossen is het belangrijk om via de knooppunten op het netwerk met een lang en willekeurig proces de antwoorden van de basis goed vast te stellen.

Technisch gezien zou een probleem zo bij de eerste poging al op gelost kunnen zijn, echter is dit onwaarschijnlijk. Het antwoord moet namelijk vaak lager zijn in aantal dan de hash van het blok, dit staat ook wel bekend als de “ doelwit hash”. Een doel hash is een getal de gelijk moet zijn aan de header van een hash blok.

Dit moet vaak gelijk zijn of kleiner dan het nieuwe blok, samen met de beloning moet dit aan een mijnwerker worden toegekend. Hoe lager het doelwit is, hoe moeilijker het is om een blok te genereren. Een mijnwerker blijft altijd verschillende unieke waarden testen totdat er een geschikte is gevonden en geproduceerd.

Indien de mijnwerker het raadsel weet op te lossen wint deze het volgende blok. Vervolgens voegt deze het toe aan de ketting en valideert deze de transacties erin. Daarnaast ontvangt deze de beloning welke aan het blok is gekoppeld.

Wat houdt Proof of work proces in?

Elk bevestigd blok in de keten de mijnwerker beloont bij de delving van cryptocurrency.  Deze delven ze door middel van de transactiekosten welke zij hebben verzameld door het verzenden van de valuta over het netwerk.

Deze worden vooraf al voor de bepaalde beloning bepaald. Hierdoor worden de mijnwerkers gestimuleerd om een blockchain te onderhouden.  De raadsels die worden opgelost zijn altijd erg complex en duur.

Hierdoor is het belangrijk dat er beloningen gaan. het is immers belangrijk dat mijnwerkers blijven en dat ze de stimulans houden. Daarnaast is het belangrijk dat ze gemakkelijk kunnen worden geverifieerd.

Waarom is het POW-systeem ontworpen?

Het pow-systeem vereist een aanzienlijke rekenkracht om ervoor te zorgen dat beeld bitcoins niet te snel worden gedolven. De stimulans voor de mijnwerkers moet immers worden bewaakt.

Om een constante stimulans te behouden is het belangrijk dat de voorziening blijft en dat het netwerk goed wordt onderhouden. Het is ook belangrijk dat de beveiliging er is en dat deze alles goed onderhouden en beveiligen. Hierom is het pow-systeem ontworpen om de stimulans en de veiligheid erin te houden.

Delen is lief!

Laat je mening achter, wat vind jij?